Växa Tillsammans

Projektet Växa tillsammans är en förstudie där målet är att göra en övergripande inventering av tomma fastigheter i Råneå- och Vitåälvdal, Luleå kommun samt Gunnarsby församling, Boden kommun. Ödehus är en dold tillgång för att möjliggöra en levande och hållbar landsbygd. Skulle fler obebodda fastigheter komma ut till försäljning så skulle det vara en vinst […]